Corporate responsibility

Met onze Corporate Responsibility laten wij elke beslissing elke dag meetellen en zetten wij stappen naar een duurzame toekomst.

De Verenigde Naties heeft wereldwijd overeenstemming bereikt over een reeks doelstellingen voor duurzame ontwikkeling - om zo een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en te zorgen voor welvaart voor iedereen. Bedrijven moeten deel uitmaken van die oplossing, en dus ook Nomios.

Nomios en Sustainability

De IT sector groeit wereldwijd, waardoor het belang van duurzaam ondernemen binnen de sector en het verkleinen van de impact op het milieu steeds groter wordt.

Bij Nomios geloven wij in een duurzame en circulaire IT. Als internationale onderneming zetten wij ons actief in om de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Naast het bieden van best-of-breed oplossingen zullen klanten bij ons dus ook uitgedaagd worden om na te denken over toekomstbestendige architectuur die flexibel is en mee kan groeien met de vraag.

Om ervoor te zorgen dat ons milieu, onze mensen en onze economie gezond blijven groeien, volgen wij het 3-R model (Recycle, Reduce, Re-use), ofwel recycleren, reduceren en hergebruiken. Met deze 3 begrippen pakken wij alle onderdelen van de productcycli aan om zo bewust consumeren te stimuleren en de impact op milieu te verminderen. Nomios doet er alles aan om dit zo goed mogelijk in te richten en wij verwachten van al onze vendoren eveneens transparantie omtrent hun supply-chain.

Recycle

Door spullen te verzamelen die aan het einde van hun levensduur zijn worden zowel grondstoffen, alswel de energie die verbruikt wordt tijdens de winning, bespaard. Wij verwachten van onze vendoren een houdbaar en goed doordacht plan met betrekking tot recycling van oude apparatuur. Het doel is om zodoende een gesloten kringloop te realiseren.

Nomios biedt klanten eveneens de mogelijkheid om huidige apparatuur te recyclen via de “Nomios Take-Back Policy”.

Reduce

Het gaat hier zowel om de vendoren als om onze klanten. Vendoren moeten het gebruik van kritische grondstoffen verminderen, zowel in apparatuur als in verpakkingsmateriaal, waarbij grondstoffen uit conflictgebieden op een verantwoorde manier moeten worden ingekocht. Dit houdt in dat zij de hoeveelheid gevaarlijke stoffen reduceren en verantwoord omgaan met lokale bevolking. Hiernaast streven wij naar energie-efficiënte oplossingen, en verwachten wij van vendoren duidelijke documentatie op dit gebied.

Klanten van Nomios worden gestimuleerd om te kiezen voor een oplossing en/of een schaalbare oplossing die op lange termijn effectief is. Zo kan de huidige apparatuur langer in gebruik blijven of meegroeien met de vraag. Ons pre sales team is bedreven in het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen die goed aansluiten bij de behoefte van de klant en bijdraagt aan deze duurzame manier van groeien. De levensduur van oplossingen kan zodoende verlengd worden, door middel van bijvoorbeeld efficiënte reparatie en support. Nomios kan dankzij de wereldwijde support organisatie ervoor zorgen dat klanten zo snel mogelijk en naar tevredenheid geholpen worden.

Re-use

Het doel van hergebruik is om oude, werkende apparatuur die niet meer aansluit bij de huidige vereisten van het netwerk, ergens anders te hergebruiken. Door reparatie en support kan Nomios de levensduur verlengen. Ook wordt door Nomios al het verpakkingsmateriaal hergebruikt. Zo dragen wij bij aan vermindert grondstofverbruik. Nomios is altijd bereid om samen te zoeken naar de beste oplossing voor oude apparatuur.

Partners

Onze partners, zoals Juniper Networks investeren veel in duurzaamheid en Social Return. Door hen te verkiezen boven minder duurzame partners begeleiden wij onze klanten in hun gewenste richting: die van meer efficiëntie, minder verspilling en een betere wereld voor iedereen.

Nomios en Social Return

Nomios geeft haar medewerkers jaarlijks de mogelijkheid om zich één dagdeel in te zetten voor een door hem of haar gekozen goed doel. Dit doen wij zodat wij om gezamenlijk meer terug kunnen geven aan de maatschappij.

Artikelen

Laatste nieuws en blog